SAKRAMENT NAMASZCZENIA  CHORYCH

Sakrament uzdrowienia

 

(KKK 1499) "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"

 

1. Obowiązek troski o posługę sakramentalną wobec osób obłożnie chorych i osób w podeszłym wieku, spoczywa na osobach im najbliższych: rodzinie, prawnych opiekunach, sąsiadach. Winna ona obejmować umożliwienie im skorzystania z Sakramentu Pokuty, Komunii świętej i Namaszczenia chorych.

2. Sakramentu chorych udzielamy na każde wezwanie i o każdej porze. Dobrze jest, aby ktoś wtedy przyjechał po Księdza.

3. Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 900.

5. Chorych zgłaszamy na I piątek oraz z okazji Spowiedzi świątecznej czy rekolekcyjnej w zakrystii.

 

Pragniemy Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełnej świadomości przyjąć łaski sakramentalnej.

 

6. Przy okazji - by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków - pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest "ostatnią posługą", ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka. Sakrament Chorych można przyjmować kilka razy, w zależności od potrzeb duchowych i od rozwoju choroby.

7. Przyjmując Kapłana powinniśmy przygotować stół nakryty białym obrusem, na którym umieszczony jest krzyż i świece, woda święcona. Z okazji przybycia Kapłana powinni przy Chorym zgromadzić się wszyscy domownicy.

 

W naszej parafii Chorzy mają możliwość przyjmowania Komunii św. w każdą niedzielę i święta poprzez posługę Szafarzy Nadzwyczajnych. Do korzystania z tego wielkiego daru serdecznie zachęcamy wszystkich chorych, którzy nie mogą przybyć do kościoła. O tę posługę prosimy Nadzwyczajnych Szafarzy (uzgadniamy kiedy Szafarz przybędzie), a Szafarz zgłasza ten fakt Ks. Proboszczowi.

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń:
10212457

Spacer po kościele