SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament w służbie komunii

 

(KKK 1601) "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu"

 

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolicki jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny. "Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela"

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Datę i godzinę zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można wcześniej.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto przedłożą następujące dokumenty:

- Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem, gdy przyjęli Sakrament Chrztu św. poza parafią)

- Świadectwo bierzmowania (gdy przyjęli Sakrament poza parafią).

- Dowód osobisty

- Świadectwo katechizacji szkolnej szkoły podstawowej i kończącą klasę ponadgimnazjalną (obecnie należy przynieść wypełniony indeks)

- Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

 

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń:
10212467

Spacer po kościele