Pamiątkowe zdjęcie

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

KPK kan.230 § 3.
Tam, gdzie to doradza konieczność Kościoła, z braku szafarzy, także świeccy, chociażby nie byli lektorami lub akolitami, mogą wykonywać pewne obowiązki w ich zastępstwie, mianowicie: posługę słowa, przewodniczyć modlitwom liturgicznym, udzielać chrztu a także rozdzielać Komunię świętą, zgodnie z przepisami prawa.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.szafarze.rzeszow.pl

List Biskupa Rzeszowskiego z racji powołania w diecezji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

Drodzy Bracia Kapłani Drodzy Diecezjanie - Bracia i Siostry

W Kościele powszechnym bieżący rok od uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła będzie poświęcony św. Pawłowi Apostołowi Narodów z racji dwutysiąclecia jego urodzin. Rok św. Pawła rozpocznie się w Rzymie symbolicznym otwarciem Drzwi w Bazylice św. Pawła za Murami przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Obchody Roku Pawłowego obok wymiaru ewangelizacyjnego będą miały także wymiar ekumeniczny. Przez cały ten rok będziemy mogli pielgrzymować do miejsc związanych z działalnością św. Pawła, aby mieć udział w łaskach płynących z nawiedzenia tych świętych miejsc. Św. Paweł nazywany jest Apostołem Narodów. Pragnął on, by wszyscy ludzie mieli pełny przystęp do Jezusa i Jego nauki. Zbliżający się na jesieni tego roku Synod Biskupów poświęcony będzie Biblii. Listy Apostolskie św. Pawła stanowią pokaźną część Nowego Testamentu.

W naszej diecezji w Roku św. Pawła Apostoła postanowiliśmy podjąć działania, które umożliwią osobom obłożnie chorym przyjęcie niedzielnej Komunii św., a przez to budowanie żywej jedności z parafią. Parę lat temu Kościół w Polsce uzyskał możliwość transmisji Mszy św. dla osób chorych: przez TVP 1 w każdą niedzielę o godz. 7 z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Krakowskich Łagiewnik. Również TV Polonia w każdą niedzielę o godz. 13 transmituje Mszę św.; a od 1981 r. także program I Polskiego Radia. Wielu chorych korzysta także z transmisji Mszy św. w TV Trwam i Radiu Maryja. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim dobrodziejstwem dla obłożnie chorego człowieka jest uczestnictwo we Mszy św., nawet i tą drogą. Wierzący człowiek swoje cierpienia dołącza do Najświętszej Ofiary Mszy św. Mają taką możliwość raduje się, że może usłyszeć i zobaczyć celebrujących Eucharystię kapłanów i uczestniczący w niej Lud Boży. Osoby starsze i chorzy w szpitalach, w Domach Pomocy Społecznej, jak również w domach prywatnych wielokrotnie wyrażali swoją wdzięczność za możliwość uczestniczenia we Mszy św. przez radio i telewizje. Wielu jednak podkreślało, że radowaliby się z przyjęcia Komunii św. w niedzielę, w tym dniu, który jest pamiątką Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego.

Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa był chwalebny zwyczaj, że na zakończenie Mszy św. kapłan przekazywał Komunię św. wybranym osobom, zwłaszcza krewnym, by zanieśli ją swoim chorym w domach. Znany jest nam przykład św. Tarsycjusza, który zginął, niosąc Najświętszy Sakrament chorej osobie. Sobór Watykański II przypomniał, a II Synod Ogólnopolski zachęcił do realizacji tego starodawnego zwyczaju Kościoła, by przygotować świeckich pomocników. Oni także mogą, za specjalnym pozwoleniem Biskupa, pomagać kapłanom w rozdawaniu Komunii św. podczas uroczystości, gdy na Mszach św. gromadzi się więcej wiernych. Zwykle w parafiach duszpasterze udają się z posługą spowiedzi i Komunią św. do osób. chorych w pierwszy piątek miesiąca lub w pierwszą sobotę. W niedzielę zaś duszpasterze zajęci są w kościołach i kaplicach. Dlatego w wielu już diecezjach przygotowano grupę wiernych świeckich, których nazywamy nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., by w imieniu parafii w niedzielę zanosili Komunię św. osobom obłożnie chorym.

Pozytywne doświadczenia z innych diecezji polskich, gdzie już wprowadzono posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., zachęcają nas do powolnego wprowadzania tej praktyki także i w naszej rzeszowskiej diecezji. Od kilku miesięcy trwa kurs przygotowujący nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Ufamy, że przyczyni się to do jeszcze większego szacunku i miłości do Pana Jezusa, obecnego pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie. Jest to także dla nas, duchownych i dla wszystkich parafian sposobność do okazania wdzięczności Chrystusowi Panu, który "do końca nas umiłował" (J 13, 1 l. Chrystus nasz Pan i Odkupiciel pragnie być blisko z nami, aby nas wypełnić sobą, przeniknąć i uświęcić swoją ożywiająca mocą.

Wielka godność, która staje się udziałem nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., domaga się od nich samych pokory, ofiary i odwagi. Musimy być pokorni, bo my, zwykli i grzeszni ludzie mamy brać do rąk samego Chrystusa, ukrytego w Eucharystii. Zbliżając się do Najświętszego Sakramentu, wszyscy czujemy się niegodni. Osobom przygotowanym do posługi nadzwyczajnego szafarza Eucharystii Biskup udziela, na określony czas, upoważnienia na roznoszenie Komunii św. Ma to doniosłe znaczenie dla całej diecezji w trosce o osoby chore i ich nieoceniony wkład, jaki wnoszą swym cierpieniem, a także znoszeniem ciężarów starości, dla dobra całej wspólnoty kościelnej.

Posługa szafarza łączy się z pewną ofiarą, ponieważ zajmie trochę czasu, a trzeba także niekiedy przełamać poglądy innych osób i może nawet upokorzenia. Potrzeba wiary, pokory i odwagi, ponieważ podejmując tę posługę, czynimy to z miłości do Chrystusa i Kościoła.

Bardzo życzę wszystkim pełnej otwartości serca w przyjęciu posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Im samym i ich rodzinom życzę wielkiej wytrwałości i radości z podejmowanego dzieła. Cieszę się, że w przygotowaniu uczestniczyło już ponad 90 osób, wydelegowanych przez Księży Proboszczów z parafialnych wspólnot naszej diecezji. Księżom Proboszczom składam podziękowanie. Obejmuję nim również Księży Profesorów - wykładowców, którzy by godnie przygotować kandydatów do zlecanej im posługi szafarzy Komunii św., ofiarowali swój czas i znosili trud przygotowania.

Moi Bracia i Siostry - dobiega końca kolejny rok szkolny i katechetyczny. Przed nami wakacje. Drogim Duszpasterzom, Katechetom i Katechetkom oraz wszystkim Drogim Nauczycielom, na różnych poziomach nauczania, składam serdeczne podziękowanie za kształcenie umysłów i ludzkie i chrześcijańskie wychowanie dzieci oraz młodzieży. Drogich Braci Kapłanów - Proboszczów i Wikariuszy oraz Współpracowników świeckich gorąco zachęcam do organizowania wakacyjnej opieki i odpoczynku d la dzieci, zwłaszcza tych, które z uwagi na skąpe środki materialne w rodzinach nigdzie na wakacyjny odpoczynek nie wyjadą.

Caritas naszej diecezji już rozpoczęła akcję wakacyjną. Od początku czerwca w Diecezjalnym Ośrodku w Myczkowcach odpoczywają dzieci pochodzące z polskich rodzin na Ukrainie. Po nich odpoczywać będą dzieci z naszej diecezji. Na ten cel Caritas rozprowadza "cegiełki': Proszę wszystkich, kto może, do ich nabywania, by wesprzeć duszpasterską akcję wakacyjną dla dzieci i młodzieży.

Jest wiele grup duszpasterskich działających w naszej diecezji. Niektóre z nich, jak np. Domowy Kościół, liturgiczna Służba Ołtarza, Ruch Apostolstwa Młodych, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, OAZA i Duszpasterstwo Misyjne organizują letni wypoczynek, połączony z rekolekcjami. Zachęcam dorosłych, młodzież i dzieci do zainteresowania się tymi grupami, aby w ich kręgu pożytecznie spędzić czas odpoczynku.

Już dzisiaj warto przypomnieć, że 4 sierpnia wyruszy już 31. Rzeszowska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Gorąco zachęcam do udziału w tej formie modlitwy, połączonej z ofiarą i trudem wędrowania we wspólnocie. Informacje o wspominanych grupach duszpasterskich i Pieszej Pielgrzymce można uzyskać w każdej parafii oraz w Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Wszystkim życzę dobrego odpoczynku, by z nowymi siłami fizycznymi i duchowymi oraz z jeszcze większym zapałem młodzi wrócili do szkoły, a dorośli do swoich zajęć.

Drogich Diecezjan - dorosłych, młodzież i dzieci polecam opiece Matki Najświętszej z Lourdes, której w tym roku obchodzimy 150. rocznicę objawień. Z serdecznym błogosławieństwem

Kazimierz Górny Biskup Rzeszowski

Rzeszów, 2 czerwca 2008 r.

W 17. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Rzeszowa

Święta

Niedziela, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Piętnasta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń:
10213010

Spacer po kościele