Msze św. w dni powszednie:

1730 i 1800W sobotę o godz. 1800 Msza św. niedzielna. 

w niedzielę:

645; 830; 1100; 1600

w Kozłówku 945;

Spowiedź św. przed Mszą św. o godz. 1730. Kancelaria parafialna czynna po Mszy św. o godz. 1800.

 

Służba medyczna przypomina, że w kościele obowiązują maseczki, również na nosie. Podczas śpiewania nie zabezpieczone usta wypuszczają cząsteczki na dużą odległość. Nikt z nas nie wie czy nie jest chory na covid 19 i jest bezobjawowy, dlatego prosili, abyśmy o tym przypomnieli. Więc w kościele chodzimy w maseczkach. Nie gromadźmy się blisko siebie, ale poszukajmy sobie większej przestrzeni.  Z przodu do tego czasu zawsze jest dużo wolnego miejsca. W przedsionku jest dużo krzeseł. Można je wziąć i wynieść na pole i tam również zachowując odległość usiąść sobie. Do tego czasu na Mszy św. o godz. 1700 jest do kilkunastu osób. I jeszcze jedno: starajmy się zachować odległości przy podchodzeniu do Komunii św.

 Nabożeństwa czerwcowe w tygodniu po Mszy św. o godz. 1800.

31.V. - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Kończy się okres wielkanocny. Na sumie uroczysta Msza św. prymicyjna naszego Rodaka ks. mgra Kamila Gierusa. Zakończenie nabożeństw majowych o godz. 1540 i Msza św. Dodatkowe Msze św. o godz. 1300 i 1700. W Kozłówku przy kapliczce Matki Bożej Troskliwej odbędzie się majówka o godz. 1900.

1.VI. - poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła - drugi dzień świąt. Msze św. o godz. 700, 1000; 1630 i 1800. W Kozłówku Msza św. o godz. 1500.

 

W ramach przygotowania duchowego do I Spowiedzi św. i I Komunii św. odbędą się spotkania modlitewne o godz. 1630: wtorek (2.VI.) – dzieci ze szkół w Wiśniowej  i Dobrzechowie, w środę (3.VI.) – dzieci ze szkół  w Markuszowej i Kozłówku. Będzie próba spowiedzi.

 

2.VI. – wtorek – Święto rocznicy konsekracji Katedry – 29 rocznica wizyty św. Jana Pawła II w Rzeszowie.

3.VI. - środa - Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Dobrzechowskiej i św. Stanisława BM połączoną z nabożeństwem czerwcowym po Mszy św. o godz. 1800. Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy.

4.VI. - I czwartek miesiąca. Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Od godz. 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu. Przed Mszą św. o godz. 1730 nabożeństwo pierwszo-czwartkowe. Do świecenia prosimy grupę modlitewną „Margaretka”. Zapraszamy do adoracji Apostolat „Margaretka”, obrońców życia (Tych, którzy podjęli się Adopcji Dziecka Poczętego), Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., Czcicieli Najświętszego Sakramentu. Skorzystajmy ze Spowiedzi św. od godz. 1630. Msza św. o godz. 1800 i nabożeństwo czerwcowe.

5.VI. – I piątek miesiąca. Ksiądz uda się do chorych z Panem Jezusem od godz. 800. Prosimy zgłosić chorych w zakrystii. Po południu o godzinie 1500 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Koronka do Miłosierdzia Bożego i adoracja. Zachęcamy wszystkich Parafian: dzieci, młodzież, dorosłych, grupy duszpasterskie do adoracji w ciszy Pana Jezusa. Spowiedź dla starszych od godz. 1700. O godz. 1800 litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, modlitwy do Krzyża św., błogosławieństwo i Msza św. Po Mszy św. błogosławieństwo Relikwiami Krzyża św. W Kozłówku Od godz. 1530 Spowiedź św. i o godz. 1600 Msza św.

6.VI. – I sobota miesiąca.O godz. 1630 rozważanie tajemnic różańcowych i modlitwa różańcowa. O godz. 1730 Msza św. O godz. 1800 Msza św. i nabożeństwo czerwcowe. W Kozłówku o godz. 1530 Msza św. i Nowenna do św. Doroty.

7.VI. - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Na sumie ks. Jakub Dzierżak odprawi Msze św. prymicyjną, który był u nas na praktyce diakońskiej. O godz. 1540 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Msza św. ½ składki przeznaczona jest na biedne kościoły naszej diecezji. Nie będzie już dodatkowych Mszy św.

Ofiarodawcy

300 zł. – Włodykowie Różanka 230; do wiadomości księdza z Dobrzechowa; Dobrzechów 195;

200 zł. – do wiadomości księdza z Wysokiej; z Dobrzechowa; Strzępek Jan Grodzisko 293 A;

150 zł. – Róża Nr 4 (na światło);

100 zł. – Róża Nr 16; Dobrzechów 456 (za sprzątanie); Dobrzechów 456;

50 zł. – Grzegorz Adamczyk Dobrzechów 423 (za sprzątanie). Bóg zapłać!

W Kozłówku:

200 zł. – Kozłówek 49;

100 zł. – Anna Śliwa. Bóg zapłać!

Podziękowanieza sprzątaniekościoła składamy Parafianom z Dobrzechowa z numerów 441-480: Niewieściuch Wiesław; Rybka Andrzej; Renata Poprawa. Bóg zapłać za złożoną ofiarę 30 zł. 

Do sprzątania w sobotę 6.VI. na godz. 900 prosimy Parafian z Dobrzechowa z numerów 481-495. Bóg zapłać!

 

Komunikat Kurii

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby.

Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Informację powyższą należy podać do wiadomości wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 maja br.  (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) oraz za pomocą dostępnych środków przekazu. Warto również przypomnieć wiernym zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucharystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.

Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.

Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii. Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu z trumną (urną) w kościele a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych rygorów.

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zachowaniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.

Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich, a w rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej.

Należy przypomnieć wiernym, że w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

Święta

Sobota, IX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob. albo wsp. św. Norberta, biskupa

Licznik

Liczba wyświetleń:
2402587

Spacer po kościele