11.IV. – 2 NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - Msze św. o godz. 645, 800, 900, 1000, 1100, 1500 i 1600.

 

Msze św. śpiewane: 645, 1100 i 1600.

 

W Kozłówku Msza św. o godz. 1300.

 

Po Sumie zmiana tajemnic różańcowych.

 

O godz. 1500 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza św. Jest to święto patronalne Caritas. Składka na Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W darach ofiarnych będziemy składać ofiary zebrane do skarbonek podczas Wielkiego Postu
z przeznaczeniem na Caritas. (Mile widziane byłoby, aby drobne ze skarbonek zamienić na większy nominał) Wszystkim Członkom Parafialnego Zespołu Caritas składamy serdeczne podziękowanie za Ich bezinteresowną pomoc potrzebującym.

 

12.IV. - Poniedziałek ze świętym – Bł. Karolina Kózkówna. Będziemy prosili o czystość, wierność w naszych rodzinach. Przed Mszą św. zachęcamy do indywidualnej modlitwy (będą wystawione teksty modlitw). Natomiast na końcu Mszy św. pomodlimy się przez wstawiennictwo bł. Karoliny.

 

13.IV. – wtorek – Wspomnienie dowolne św. Marcina I.

 

14.I – środa - Zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Dobrzechowskiej i św. Stanisława BM. Do świecenia prosimy Członków Róży Nr 31. Zapraszamy również Dzieci I komunijne na wspólną modlitwę.

 

16.IV. – piątek - Zapraszamy na modlitwę przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

 

17.IV. – sobota - Pół godziny przed Mszą św. wieczorną zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji trzeźwości. Dziękujemy Bogu za trzeźwość w naszych Rodzinach.

 

18.IV. - III Niedziela Wielkanocna.

 

- Msze św. o godz. 645, 800, 900, 1000, 1100, 1500 i 1600.

 

Msze św. śpiewane: 645, 1100 i 1600.

 

W Kozłówku Msza św. o godz. 1300.

 

Na prośbę ks. Bpa Jana Sobiło z diecezji Charkowsko-Zaporowskiej i za zgodą ks. Bpa Jana Wątroby odbędzie się zbiórka do puszek na chorą dziewczynkę Sofii Palij z Ukrainy na kosztowne leczenie zagraniczne. Bóg zapłać za ofiary! Może jeszcze jedna uwaga. Czasami się zdarza, że pod kościołem ktoś zbiera pieniądze. Jeżeli nie ogłaszamy, tzn., że jest to bez wiedzy i zgody ks. Proboszcza.

 

W 18 kwietnia br. rozpocznie się XIII Tydzień Biblijny. W tym roku myśl przewodnią stanowią słowa Pana Jezusa: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35).

 

 

 

Krakowskie kino „Kijów” zaprasza na filmowy Festiwal Miłosierdzia on-line w dniach 10 i 11 kwietnia br. W ramach tego festiwalu będzie można obejrzeć bezpłatnie 3 filmy o tematyce religijnej. Więcej informacji pod adresem: https://www.kijow.pl/festiwal_milosierdzia_2_edycja_online.html Natomiast pod tym adresem znajduje się kino „Kijów” na kanale YT: https://www.youtube.com/channel/UC7wverO_4pMTIXVSLi9SMxQ

 

 

 

Ofiarodawcy

 

300 zł. – Kożuchów 60;

 

200 zł. – do wiadomości księdza z Dobrzechowa; anonimowo;

 

50 zł. – Róża Nr ?.Bóg zapłać!

Podziękowanieza sprzątaniekościoła składamy Parafianom z Dobrzechowa z numerów 216-230: Jadwiga Matuszewska; Wójcik Katarzyna; Bronisław Zdon; Ewa Kilar; Mikołaj Kilar; Tadeusz Cyrulik. Złożono ofiarę 50 zł. Bóg zapłać!

Podziękowanieza sprzątaniekościoła składamy Parafianom z Dobrzechowa z numerów 231-260: Ćwiklik Tomasz; Stefanik Agnieszka; Teresa Wesołowska; Elżbieta Konsur; Maria Kępa; Ludwin Danuta; Kawa Helena; Niewieściuch Marek; Czyż Antoni; Czyż Krzysztof. Złożono ofiarę 90 zł. Bóg zapłać!

Bóg zapłać Panu Kazimierzowi Łętkowskiemu za ofiarowanie nowego paschału. 

Do sprzątania w sobotę 17.IV. na godz. 900 prosimy Parafian z Dobrzechowa z numerów 261-280. Bóg zapłać! 


„Od 1 kwietnia 2021 r. w całej Polsce trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jego podstawową metodą jest spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzić go można na własnych komputerach uzupełniając wymagane dane w formularzu dostępnym na stronie internetowej spis.gov.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) prosimy skontaktować się z Gminnym Biurem Spisowym. Narodowy Spis Powszechny 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich osób mieszkających w Polsce”. 


Diecezjalna Poradnia dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych istniejąca przy parafii św. Jadwigi w Rzeszowie ul. Rejtana 21 czynna codziennie w godz. 1600-1900 – tel. 798 538 488. 

 

 "Rok Świętego Józefa" 

„Ukochany ojciec, ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi, robotnik, zawsze w cieniu” - tymi słowami Papież opisuje w czuły i poruszający sposób św. Józefa. Czyni to w Liście apostolskim „Patris corde – Z ojcowskim sercem", opublikowanym z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego. Dla uczczenia tej rocznicy Papież ogłosił od 8XII. 2020 do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa. Papież Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi". W Nim „Jezus widział czułość Boga", czułość, która „pozwala przyjąć naszą słabość", ponieważ „to właśnie pomimo naszej słabości i poprzez nią" realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat" ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca". Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia" (3).

Jednocześnie Józef jest „ojcem w przyjmowaniu", ponieważ „przyjmuje Maryję bez uprzednich warunków", co jest ważnym gestem także dzisiaj - stwierdza Franciszek – „w tym świecie, w którym widoczna jest przemoc psychiczna, słowna i fizyczna wobec kobiet". Ale Oblubieniec Maryi jest również tym, który ufając Panu, przyjmuje w swoim życiu nawet te wydarzenia, których nie rozumie, pozostawiając na boku swoje dociekania i godząc się z własną historią. Poprzez św. Józefa, Bóg jakby powtarzał nam: „Nie lękajcie się!", ponieważ „wiara nadaje sens każdemu szczęśliwemu lub smutnemu wydarzeniu" i uświadamia nam, że „Bóg może sprawić, że pośród skał zaczną kiełkować kwiaty". Józef nigdy „nie szuka dróg na skróty", ale staje wobec rzeczywistości „z otwartymi oczami, biorąc za nią osobistą odpowiedzialność".

List „Patris corde" podkreśla również „twórczą odwagę" św. Józefa. Ujawnia się ona szczególnie w trudnościach i wydobywa czasami z człowieka niespodziewane możliwości. „Cieśla z Nazaretu - wyjaśnia Papież – potrafi przekształcić problem w szansę, pokładając zawsze ufność w Opatrzności".

 

Papież, inspirując się dziełem „Cień Ojca", polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego, opisuje ojcostwo Józefa w relacji do Jezusa jako „cień Ojca Niebieskiego na ziemi ". „Nikt nie rodzi się ojcem, ale nim się staje", stwierdza Papież, ponieważ „podejmuje się troskę o dziecko", biorąc na siebie odpowiedzialność za jego życie. Niestety, we współczesnym społeczeństwie „dzieci często wydają się osierocone przez ojców", ojców zdolnych „wprowadzić dziecko w doświadczenie życia", bez zatrzymywania go albo traktowania jako „własności”, ale czyniąc je „zdolnym do wyborów, do wolności i do odejścia". W tym sensie Józef ma przydomek „przeczystszy", który jest „przeciwieństwem posiadania": w rzeczywistości „umiał kochać w sposób niezwykle wolny", „usuwał się", aby postawić w centrum życia nie siebie samego, ale Jezusa i Maryję. Jego szczęście wynikało z „daru z siebie". Prawdziwym ojcem jest ten, kto „wyrzeka się pokusy życia życiem swoich dzieci" i szanuje ich wolność, ponieważ ojcostwo przeżywane w pełni czyni samego ojca „nieużytecznym", kiedy „dziecko staje się autonomiczne i samodzielnie podąża ścieżkami życia". Publikacji Listu apostolskiego „Patris corde" towarzyszy Dekret Penitencjarii Apostolskiej łączący „Rok św. Józefa" ogłoszony przez Papieża z darem specjalnych odpustów. Szczególne wskazania dotyczą dni tradycyjnie poświęconych pamięci Oblubieńca Maryi, takich jak 19 marca i 1 maja, oraz osób chorych i starszych "w aktualnym kontekście zagrożenia zdrowia".

Brońmy dobrego imienia Jana Pawła II – apel przyjaciół papieża

„Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, by w zalewie bezzasadnych zarzutów bronili dobrego imienia Jana Pawła II” – napisali w oświadczeniu członkowie Stowarzyszenia „Środowisko ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”.

Środowisko to od połowy XX wieku gromadzi przyjaciół Karola Wojtyły oraz ludzi, którzy zostali przezeń ochrzczeni lub którym udzielił on sakramentu małżeństwa. 

„Zarząd Stowarzyszenia «Środowisko ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II», którego członkowie przez dziesięciolecia zaprzyjaźnieni byli z ks. Wojtyłą – św. Janem Pawłem II, wyraża swoje głębokie zaniepokojenie i dezaprobatę wobec mediów i osób publicznych, które w ostatnim czasie próbują obarczyć Papieża Polaka odpowiedzialnością za tuszowanie zjawiska pedofilii w Kościele powszechnym. Rozpowszechniane informacje są dowodem na niewiedzę lub złą wolę środowisk je szerzących” – czytamy w oświadczeniu.

Autorzy oświadczenia przypominają, że w opublikowanym 10 listopada 2020 Raporcie Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej dotyczącym Theodore’a McCarricka, „nie ma żadnych informacji na temat tuszowania przez Jana Pawła II bezsprzecznych win byłego biskupa Waszyngtonu”.

„Ze swej strony prosimy wszystkich ludzi dobrej woli – czytamy w oświadczeniu – by w zalewie bezzasadnych zarzutów bronili dobrego imienia Jana Pawła II. Jednocześnie apelujemy do polskich biskupów, aby w sposób transparentny, uczciwy i efektywny wyjaśnili wszelkie zarzuty stawiane hierarchom i duchownym Kościoła katolickiego w Polsce oraz doprowadzili do powszechnie oczekiwanego zadośćuczynienia ofiarom ich postępowania”.

Oświadczenie podpisali członkowie Stowarzyszenia „Środowisko ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”: (Wymienione są nazwiska)

Święta

Środa, II Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni

Licznik

Liczba wyświetleń:
2989928

Spacer po kościele